Taxaties onroerende zaken
Een waardebepaling van onroerend goed noemt men een taxatie. Vaak zijn deze nodig als er een verandering gaat optreden. Grofweg kan hierin een tweedeling worden gemaakt: fiscale veranderingen en eigendomsveranderingen. Veel voorkomende taxaties zijn ten behoeve van aangifte successierechten, bedrijfsovername of bedrijfsbeëindigingen. Daarnaast ligt aan bijna elke aan- of verkoop ook een taxatie ten grondslag. Andere meer specialistische taxaties zijn schade taxaties en onteigeningstaxaties. Voor nadere informatie hieromtrent wordt verwezen naar “Schadevergoedingen” of “Onteigeningen”.

Bij het uitvoeren van een taxatie wordt een afspraak gemaakt op locatie met de opdrachtgever. Aldaar worden de meest uiteenlopende gegevens verzameld, zoals onder andere bouwtechnische gegevens en (milieu)vergunningen. Ook wordt ter plaatse de onroerende zaak opgenomen aan de hand van een visuele inspectie. Naast bovenstaande gegevens wordt nader onderzoek gedaan naar overige informatie, zoals kadastrale recherche en bestemmingsplaninformatie. Deze gegevens dragen bij aan de uiteindelijke waardering. De verzamelde informatie en de waardering worden verwerkt in een rapportage. Van Helvoort RTR heeft ruime ervaring in het opstellen en uitbrengen van diverse soorten taxaties.

Terug naar specialisaties