Onteigening
Onteigeningen zijn zaken waar grondeigenaren het liefst niet mee te maken hebben. Het klinkt als afpakken van andermans eigendommen. Soms maakt het algemeen belang het noodzakelijk dat bepaalde trajecten worden gerealiseerd. Hierbij is het onteigeningsinstrument een stok achter de deur. In de meeste gevallen komt het niet zover dat de rechter zich over de zaak moet buigen en wordt reeds in het voortraject een minnelijke regeling getroffen. Onteigeningstrajecten (zowel minnelijk als gerechtelijk) zijn vaak langdurig en ingewikkeld, maar vooral zeer specialistisch werk. De rechter heeft het specialisme onderkend. In het verleden is er jurisprudentie ontstaan dat een onteigende doorgaans recht heeft op deskundige bijstand en dat de deskundigenkosten door de onteigener dienen te worden vergoed (mits redelijk). Ook bij minnelijke regelingen worden doorgaans de deskundigenkosten vergoed. Door de complexiteit en het vaak langdurige traject is het essentieel dat de onteigende met zijn adviseur een goede vertrouwensrelatie heeft. Bij Van Helvoort RTR bent u hiervoor aan een vertrouwd en deskundig adres.
Terug naar specialisaties