Schadevergoedingen
In het buitengebied lopen vele initiatieven om middels functieveranderingen of andere ontwikkelingen een bepaalde meerwaarde te kunnen creŽren. De meerwaarde voor de ene kan een schade voor de ander veroorzaken. De schade die wordt veroorzaakt, kan bestaan uit een waardedaling maar ook uit andere componenten. De schaden worden veelvuldig vervat in de termen Planschade en Nadeelcompensatie. Van Helvoort RTR is goed bekend met beoordeling en vaststelling van voornoemde schaden en bekwaam in het opstellen van een risico-analyse die vooraf de te verwachten schaden in kaart brengt.
Terug naar specialisaties