Wet voorkeursrecht gemeenten
Veel gemeenten willen graag groeien in inwoneraantal en meer werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen creŽren. Om deze groei te realiseren, worden vaak plannen gemaakt om nieuwe woonwijken en industrieterreinen uit de grond te stampen. Het is de gemeente dan een doorn in het oog als projectontwikkelaars voor de neus van gemeenten de gronden wegkopen van particuliere grondeigenaren. Het van toepassing verklaren van Wet voorkeursrecht gemeenten is een veel voorkomende actie vanuit de gemeente om grip op de grondmarkt te krijgen.

Met toepassing van Wet voorkeursrecht gemeenten wordt een grondeigenaar verplicht de grond bij voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. In veel gevallen is een ontwikkelaar bereid meer te betalen dan de gemeente in een poging om een zodanige positie te verwerven, dat de gemeente niet meer om haar heen kan. Ondertussen is de grondeigenaar gehouden aan het voorkeursrecht. Door slagvaardig op te treden, kan het voorkeursrecht in een aantal gevallen worden doorkruist. Met gedegen kennis van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de daarmee samenhangende rechten en plichten is Van Helvoort RTR al meerdere keren is staat gebleken de bijzondere positie van de gemeente te doorkruisen of ongedaan te maken.

Van Helvoort RTR is een partij met een gedegen kennis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, die er niet vies van is om de via de rechtbank waarde-uitspraken te forceren, natuurlijk alleen voor zover de opdrachtgever dat wenst.

Terug naar specialisaties