Werkwijze
In het algemeen vindt eerst een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek plaats tussen de opdrachtgever en Van Helvoort RTR. Dit gesprek is vooral bedoeld om elkaar (beter) te leren kennen en het voorliggende vraagstuk nader te verkennen. Indien partijen besluiten met elkaar verder te gaan, zal er een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen opdrachtgever en Van Helvoort RTR.

Doorgaans wordt gefactureerd op basis van een vast uurtarief. In enkele situaties kan de afrekening plaatsvinden op courtagebasis (No-cure-no-Pay).

Op de opdrachten die Van Helvoort RTR uitvoert, zijn de NVR-voorwaarden "Regeling voor Rentmeesters (RVR-2005)" van toepassing, welke hier zijn te downloaden.