Over van Helvoort RTR
Mijn naam is Paul van Helvoort, oprichter van het bedrijf. Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben geboren in 1970 te Rosmalen (Maliskamp) als zoon van een melkveehouder. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Hoge Agrarische School te ís-Hertogenbosch. In 1995 ben ik gaan werken bij NCB (thans ZLTO), afdeling Vastgoed. In 2002 ben ik ingeschreven in het Register van Taxateurs (zie www.vastgoedcert.nl). Tevens ben ik dat jaar beŽdigd tot Rentmeester NVR (zie www.rentmeesternvr.nl).

In mijn functie bij NCB / ZLTO heb ik ruime ervaring opgedaan met vrijwel alle vastgoeddisciplines: van taxaties en bemiddeling bij de verkoop van productierechten / percelen landbouwgrond / boerderijen tot taxaties en bemiddeling bij de verkoop van minicampings en recreatiebedrijven. Daarnaast heb ik transacties begeleid waar gronden werden verkocht voor andere dan agrarische doeleinden (woningbouw, industrie of infrastructuur) aan overheden maar ook aan projectontwikkelaars. Niet zelden was hier Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing. Tenslotte ben ik regelmatig betrokken ben geweest bij herontwikkelingstrajecten van (bedrijfs)locaties waarbij een functieverandering plaatsvond (bijvoorbeeld Ruimte voor Ruimte of Buitengebied In Ontwikkeling).

Na ruim 13 jaar heb ik besloten als zelfstandig adviseur verder te gaan. Hiertoe is het bedrijf opgericht: Van Helvoort Rentmeester, Taxateur en Raadgever grondzaken, of kortweg Van Helvoort RTR. Naast deze werkzaamheden als zelfstandig adviseur, heb ik een rundveebedrijf met zoogkoeien en vleesstieren. Door deze praktische achtergrond kan ik met recht stellen dat ik met twee benen in de praktijk sta.

foto