Landelijk vastgoed / vastgoedontwikkelingen
Landelijk vastgoed omvat iedere vorm van het in het landelijk gebied gelegen vastgoed, inclusief woningen en de daarmee verband houdende (beperkte) rechten. De vraagstukken, die met dit onderwerp verband houden, zijn zeer divers: van pacht/erfpacht vraagstukken tot bemiddeling bij de aan of verkoop van een complete boerderij/kwekerij. Maar ook vraagstukken met betrekking tot ecologische verbindingszones /ecologische hoofdstructuur (EVZ/EHS), waterberging, natuurcompensatie en dergelijke worden tot dit onderwerp gerekend. Het landelijk gebied is het werkterrein waar Van Helvoort RTR bij uitstek actief is op de grootst mogelijke diversiteit van vraagstukken.
Terug naar specialisaties